Hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach

 

Zarząd:

Prezes Stowarzyszenia: lek. med. Magdalena Mańka
Wiceprezes: piel. Bożena Karkoszka
Skarbnik: piel. Bożena Barczak
Sekretarz: lek. med. Ewa Grońska
Członek Zarządu: lek. med. Lidia Okraska

 
Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Jacek Antoszek
Z-ca przewodniczącego: Mirosław Brodowski
Sekretarz: Gabriela Korcjan

 

Przekaż darowiznę

Konto Hospicjum

PKO BP SA III O/KATOWICE:

36 1020 2313 0000 3302 0020 4057

pomoc
facebook