Hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach

Jak co roku możesz sprawić, że 1,5% Twojego podatku dochodowego trafi nie do wspólnego worka podatkowego, a bezpośrednio do ludzi potrzebujących pomocy.

baner 1%

 

Hospicjum Świętego Franciszka w KatowicachHospicjum Świętego Franciszka w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 

Aby przekazać swój 1,5% podatku na rzecz Hospicjum należy wyliczyć należny podatek i w odpowiednich rubrykach na końcu zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisać:

- numer (KRS) pod jakim Hospicjum widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym:

00000 71161

- kwota nie większa niż 1,5% należnego podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół):

w praktyce gdy podatek należny wynikający z zeznania wyniósł: 2 501,00 zł
możemy wskazać kwotę 1,5% (2 501,00 zł*1,5/100): 37,515 zł
co w zaokrągleniu w dół daje: 37,50 zł

Pole Informacje Uzupełniające jest częścią opcjonalną i nie ma konieczności jego wypełniania. Jeśli jednak chcesz wskazać jak Twój 1,5% ma zostać wykorzystany to w polu cel szczegółowy, można wpisać np. "1,5% dla Hospicjum św. Franciszka". W polu poniżej możemy wpisać swoje dane: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail co umożliwi nam kontakt z wami, ale równocześnie należy wyrazić zgodę na przekazanie nam przez Urząd Skarbowy waszych danych.

Nawet jeśli kwota twojego 1,5% jest niewysoka np. 5 złotych, nie wahaj się wpisać jej do swojego PITa, Tobie to nie zaszkodzi a komuś może pomóc zgodnie z przysłowiem ziarnko do ziarnka.

Pieniądze - 1,5% podatku należnego - na konto Hospicjum przekaże Urząd Skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Hospicjum pozyskuje środki finansowe w celu wspierania różnych form Opieki Paliatywnej nad cierpiącymi, ciężko chorymi pacjentami oraz ich bliskimi - 1,5% przekazanego przez darczyńców podatku od dochodów osobistych stanowi ważną pomoc w każdym aspekcie związanym z działalnością Hospicjum. Każdego dnia podopiecznych Stowarzyszenia odwiedzają pracownicy medyczni, niemedyczni oraz wolontariusze, którzy dbają o jak najwyższą jakoś życia chorych. Troską otaczana jest także rodzina podopiecznego, której wsparcie w tak trudnej sytuacji jest dla nas równie ważne. Dzięki 1,5% Waszego podatku jesteśmy w stanie pomóc też podopiecznym znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, zapewniając im leki, materiały opatrunkowe oraz sprzęt medyczny, a także przygotowując dla nich paczki na święta. Prowadzimy również zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach na temat opieki hospicyjnej oraz wolontariatu.

Każda z tych akcji to tak naprawdę nasz wspólny sukces! Tylko dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu możemy dalej się rozwijać i realizować misję naszej hospicyjnej działalności.

Razem dbajmy o życie!

Wszystkim Państwu dziękujemy za hojność.

Przekaż darowiznę

Konto Hospicjum

PKO BP SA III O/KATOWICE:

36 1020 2313 0000 3302 0020 4057

pomoc
facebook