Hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach

WOLONTARIAT OPIEKUŃCZY CZYLI OPIEKA NAD TERMINALNIE CHORYM

Wolontariusz w hospicjum domowym niesie bezpośrednią pomoc choremu terminalnie oraz jego rodzinie. Wolontariat to głównie pielęgnacja czy karmienie chorego, pomoc w drobnych pracach porządkowych, zrobienie zakupów czy wspólny spacer. Zdarzają się też wyjątkowe sytuacje jak wyprowadzenie psa, opieka nad kotem czy wymiana korków lub naprawa telewizora. Jednak najpiękniejszą pomocą jaką możemy ofiarować choremu jest towarzyszenie, a to przede wszystkim rozmowa, wspólne milczenie, potrzymanie za rękę.

Wybór Wolontariusza wkraczającego do domu chorego nie jest pochopny, ani przypadkowy, dlatego kandydat powinien:

- mieć ukończone 18 lat,
- odbyć rozmowę kwalifikacyjną z koordynatorem wolontariatu,
- spotkać się z naszym psychologiem,
- ukończyć kurs z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,
- przychodzić na spotkania organizowane przez nasze hospicjum,
- odbyć staż z zespołem wyjazdowym naszego hospicjum.

Czas od kiedy przekroczysz próg naszego hospicjum do momentu zostania Wolontariuszem to około 3 miesięcy. Dla Ciebie - to czas na poznanie działania hospicjum domowego, a dla nas - to czas na poznanie Ciebie podczas rozmowy czy wspólnych spotkań. Ważne jest byś już jako Wolontariusz brał udział w spotkaniach organizowanych przez nasze hospicjum na których będziesz mógł poszerzać swoją wiedzę, poznawać pracę naszych lekarzy, pielęgniarek, psychologów. Być może włączysz się również w wolontariat akcyjny.

Przekaż darowiznę

Konto Hospicjum

PKO BP SA III O/KATOWICE:

36 1020 2313 0000 3302 0020 4057

pomoc
facebook