Hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach

Od 1986 do Dziś

1980

 • 1986

  Dr Maria Gross, mgr psychologii Beata Puchalska i mgr Elżbieta Szeliga postanawiają założyć hospicjum w Katowicach.

  gear
  arrow
 • 1987

  Zaproszenie przez prałata Stanisława Puchałę, założyciela pierwszego hospicjum w Polsce - ks. Eugeniusza Dutkiewicza z Gdańska, który w wygłoszonym kazaniu przybliża ideę hospicjum.

  gear
  arrow
 • Listopad 1987r. Pierwsze spotkanie wolontariuszy w Duszpasterstwie Akademickim w Katowicach. W trakcie kolejnych spotkań rozpoczynanych mszą œświętą, odbywają się szkolenia z podstaw opieki i leczenia bólu, prowadzone najczęściej przez dr Jadwigę Pyszkowską.

  gear
  arrow
 • Pierwszą przewodniczącą zostaje Janina Sosnowska-Rakoczy- prawnik, kapelanem - ks. Stanisław Puchała, pomaga również œp. ks. Czesław Podleski. Początkowo jest trzech lekarzy i kilku wolontariuszy niemedycznych

  gear
  arrow
 • 1988

  Styczeń 1988 r. Objęcie opieką hospicyjną pierwszej pacjentki.

  gear
  arrow

1990

 • 1990

  Powiększa się grono pomagających. Regularnie dwa razy w tygodniu odbywają się dyżury w Duszpasterstwie Akademickim, gdzie przyjmuje się zgłoszenia chorych.

  gear
  arrow
 • 1991

  Nową przewodniczącą zostaje Teresa Trzeciak.

  gear
  arrow
 • 1993

  Kapelanem hospicjum zostaje ks. Jan Drob. Pod jego duchowym kierownictwem organizowane są pierwsze dni skupienia w Kokoszycach.

  gear
  arrow
 • 1994

  Hospicjum nabywa osobowośœć prawną i staje się Stowarzyszeniem. Odbywa się pierwsze Walne zebranie Członków Stowarzyszenia - wybrany zostaje Zarząd i Komisja Rewizyjna.

  gear
  arrow
 • 31 paŸździernika 1994 r. Dzięki władzom Urzędu Miejskiego w Katowicach hospicjum otrzymuje lokal przy ul. Plebiscytowej, na zasadzie użyczenia - do remontu. ŒŚrodki pieniężne przyznaje Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej. Pomagają też sponsorzy.

  gear
  arrow
 • W tym samym roku zostaje powołana do życia Wspólnota Rodzin Hospicyjnych - z inicjatywy ks. Ryszarda Mikołajczaka, kapelana Hospicjum œw. Jana Kantego w Poznaniu. Pierwszą przewodniczącą zostaje Elżbieta Iwańska, rok póŸźniej Jadwiga Sosnowska-Klimanek.

  gear
  arrow
 • Hospicjum otrzymuje pomieszczenie magazynowe na sprzęt medyczny, udostępniany podopiecznym nieodpłatnie.

  gear
  arrow
 • 1995

  6 marca 1995 r. Pośœwięcenie nowej siedziby hospicjum - dyżury odbywają się cztery razy w tygodniu.

  gear
  arrow
 • 1997

  Obchody 10-lecia działalności. Uroczystą mszę w siedzibie koncelebrują ks. Eugeniusz Dutkiewicz, ks. Stanisław Puchała, ks. Czesław Podleski, ks. Jan Drob i ks. Benedykt Zowada.

  gear
  arrow

2000

 • 2001

  Hospicjum otrzymuje status Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach.

  gear
  arrow
 • 2003

  Organizacja V Zjazdu Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego.

  gear
  arrow
 • Pielgrzymka hospicjów do Włoch z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła 11 i beatyfikacji Matki Teresy z Kalkuty.

  gear
  arrow
 • Organizacja koncertów i aukcji charytatywnych na rzecz dzieci - podopiecznych Hospicjum.

  gear
  arrow
 • 2004

  Z inicjatywy nowej przewodniczącej hospicjum, Renaty Dziewior, powstaje zespół wyjazdowy. Dyżur zespołu trwa 24 godziny na dobę.

  gear
  arrow
 • 2008

  Przenosiny do nowej, większej siedziby na ul. Sienkiewicza.

  gear
  arrow

2010

 • 2010

  Hospicjum nabywa status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki któremu może pozyskiwać œśrodki pochodzące z 1% podatku.

  gear
  arrow

Przekaż darowiznę

Konto Hospicjum

PKO BP SA III O/KATOWICE:

36 1020 2313 0000 3302 0020 4057

pomoc
facebook