Hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach

 

Zarząd:

Prezes Zarządu: Joanna Zelner
Wiceprezes: Urszula Sikocińska
Sekretarz: Jacek Niesler
Skarbnik: Mirosław Brodowski
Członek Zarządu: Aleksandra Gładysz

 
Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Jacek Antoszek
Z-ca przewodniczącego: Barbara Pawełczyk
Sekretarz: Ewa Kujawa

 

Przekaż darowiznę

Konto Hospicjum

PKO BP SA III O/KATOWICE:

36 1020 2313 0000 3302 0020 4057

pomoc
facebook