Hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach

 

Zarząd:

Prezes Zarządu: Urszula Sikocińska
Wiceprezes: Jacek Niesler
Sekretarz: Joanna Zelner
Skarbnik: Ewa Szweda
Członek Zarządu: Aleksandra Gładysz

 
Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Jacek Antoszek
Z-ca przewodniczącego: Mirosław Brodowski
Sekretarz: Gabriela Korcjan

 

Przekaż darowiznę

Konto Hospicjum

PKO BP SA III O/KATOWICE:

36 1020 2313 0000 3302 0020 4057

pomoc
facebook