Hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach

Na konto bankowe można wpłacać darowizny pieniężne, nawiązki z tytułu zasądzenia. Każda otrzymana darowizna przeznaczana jest na cele statutowe i bieżącą działalność Stowarzyszenia, w tym zakup leków lub sprzętu medycznego dla podopiecznych Hospicjum.
Darowizny można wpłacać na konto bankowe:

 

Numer konta: 36 1020 2313 0000 3302 0020 4057
Hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach
ul. H. Sienkiewicza 36, 40-031 Katowice
W tytule wpłaty należy wpisać: "Darowizna"

 

Za wszelkie wpłaty bardzo dziękujemy.

Odliczenia

Darowizny od osób fizycznych: osoba fizyczna może od dochodu odliczyć darowizny w kwocie do 6% dochodu (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.)

Darowizny osób prawnych: osoba prawna może odliczyć od dochodu darowizny do 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.)


Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Przekaż darowiznę

Konto Hospicjum

PKO BP SA III O/KATOWICE:

36 1020 2313 0000 3302 0020 4057

pomoc
facebook