Hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach

Jak co roku możesz sprawić, że 1% Twojego podatku dochodowego trafi nie do wspólnego worka podatkowego, a bezpośrednio do ludzi potrzebujących pomocy.

baner 1%

 

Hospicjum Świętego Franciszka w KatowicachHospicjum Świętego Franciszka w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 

Aby przekazać swój 1% podatku na rzecz Hospicjum należy wyliczyć należny podatek i w odpowiednich rubrykach na końcu zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisać:

- numer (KRS) pod jakim Hospicjum widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym:

00000 71161

- kwota nie większa niż jeden procent należnego podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół):

w praktyce gdy podatek należny wynikający z zeznania wyniósł: 2 501,00 zł
możemy wskazać kwotę 1% (2 501,00 zł/100): 25,01 zł
co w zaokrągleniu w dół daje: 25,00 zł

Pole Informacje Uzupełniające jest częścią opcjonalną i nie ma konieczności jego wypełniania. Jeśli jednak chcesz wskazać jak Twój 1 procent ma zostać wykorzystany to w polu cel szczegółowy, można wpisać np. "Na opiekę nad nieuleczalnie chorymi". W polu poniżej możemy wpisać swoje dane: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail co umożliwi nam kontakt z wami, ale równocześnie należy wyrazić zgodę na przekazanie nam przez Urząd Skarbowy waszych danych.

Nawet jeśli kwota twojego jednego procenta jest niewysoka np. 5 złotych, nie wahaj się wpisać jej do swojego PITa, Tobie to nie zaszkodzi a komuś może pomóc zgodnie z przysłowiem ziarnko do ziarnka.

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto Hospicjum przekaże Urząd Skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Hospicjum pozyskuje środki finansowe w celu wspierania różnych form Opieki Paliatywnej nad cierpiącymi, ciężko chorymi pacjentami oraz ich bliskimi - 1% przekazanego przez darczyńców podatku od dochodów osobistych stanowi ważną pomoc.

Opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu poprawę jakości życia chorego poprzez uśmierzaniu bólu, duszności czy uporczywej czkawki, ale także wsparcie duchowe pacjenta i jego całej rodziny.

Wasza pomoc wesprze działanie hospicjum, gdzie osoby chore zostaną otoczeni opieką paliatywną i będą mogły uwolnić się od dolegliwości bólowych oraz innych uporczywych problemów, uporządkować swoje sprawy i przygotować się na godne odejście w otoczeniu najbliższych.

Wszystkim Państwu dziękujemy za hojność.

Kto i jak wypełnia PIT

PIT 36 - nie tylko przedsiębiorcy, ale i płacący podatek od najmu mogą przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.
PIT 36L - od 2008 rok mają możliwość odpisania 1% podatku podatnicy podatku liniowego.
PIT 37 - w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków 1% podatku liczony jest od łącznego podatku męża i żony.
PIT 38 - podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe, w tym z giełdy, przekażą 1% podatku tylko wtedy, gdy w zeznaniu wykażą dochód.
PIT 39 - przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.

Emeryci i renciści

Emeryt lub rencista chcący przekazać 1% podatku musi do 30.04.2012 r. złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe na druku PIT-37, w którym wykazuje dochody z renty lub emerytury zgodnie z przesłanym z ZUS PIT 40A/11A oraz wypełnić część H druku, co oznacza złożenie wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

 

Przekaż darowiznę

Konto Hospicjum

PKO BP SA III O/KATOWICE:

36 1020 2313 0000 3302 0020 4057

pomoc
facebook