Hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach

Razem możemy więcej!

wspólne zdjęcie grupowe

Z radością informujemy, że Hospicjum św. Franciszka znalazło się wśród laureatów VIII edycji konkursu grantowego „Razem możemy więcej” organizowanego przez DOZ Fundacja dbam o zdrowie. Budżet naszego projektu pn. „Dajemy nadzieję – program socjalny dla Hospicjum św. Franciszka”, realizowanego w ramach konkursu, wynosi 60 tys. zł, z czego 20 tys. zł pokryła Fundacja.

Projekt przeznaczony jest dla podopiecznych Hospicjum, którzy nie mają możliwości finansowych pozwalających na zakup potrzebnych leków. Cała kwota przekazana zostanie w postaci kart możliwych do realizacji w aptekach na terenie całego kraju. Dzięki nim Hospicjum będzie mogło wyposażyć magazyn w niezbędne dla podopiecznych materiały opatrunkowe oraz zapewni pomoc w zakupie leków najbardziej potrzebującym podopiecznym objętych przez nas opieką socjalną.

Projekt grantowy realizowany jest od 01.03.2020r. do 28.02.2021r.

Przekaż darowiznę

Konto Hospicjum

PKO BP SA III O/KATOWICE:

36 1020 2313 0000 3302 0020 4057

pomoc
facebook