Hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach

Zapraszamy do włączenia się w kampanię "Razem dbamy o życie"

Zapraszamy wszystkie placówki edukacyjne do włączenia się w tegoroczną kampanię "Razem dbamy o życie". Celem kampanii jest propagowanie idei wolontariatu hospicyjnego, edukacja na temat opieki hospicyjnej oraz zbiórka funduszy na potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia. W ramach kampanii organizowane będą m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży podejmujące tematykę opieki hospicyjnej, wolontariatu oraz profilaktyki przeciwnowotworowej, przeprowadzony zostanie również konkurs plastyczny. Nauczyciele i uczniowie będą mogli włączyć się również w pomoc wolontaryjną przy organizacji różnych akcji, które będą się odbywać w ustalonych wcześniej terminach od 1 października 2021r. do czerwca 2022r. Warunkiem umożliwiającym zaangażowanie się placówki w działalność akcyjną jest przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Razem dbamy o życie 2021 - formularz zgłoszeniowy Razem dbamy o życie 2021 - formularz zgłoszeniowy

Razem dbamy o życie 2021 - formularz zgłoszeniowy Razem dbamy o życie 2021 - formularz zgłoszeniowy

Podpisany formularz zgłoszeniowy można wysłać w formie skanu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Hospicjum lub wziąć ze sobą na otwarcie kampanii.

Nauczycieli/koordynatorów wolontariatu oraz uczniów zapraszamy na symboliczne otwarcie kampanii, które odbędzie się 1 października 2021r. o godz. 15:00 na Placu Kwiatowym w Katowicach.

Kampania Razem dbamy o życie 2021

Przekaż darowiznę

Konto Hospicjum

PKO BP SA III O/KATOWICE:

36 1020 2313 0000 3302 0020 4057

pomoc
facebook